Raksti latviešu valodā


1Juris P. «ZET» valsts apraksta ceturtā redakcija (01.05.2011) - valsts un tās sabiedriski-politiskās iekārtas apraksts, kādā es vēlētos dzīvot...
("pdf” fails = 0.70 MB)

2«ASTOŅKĀJIS» (Jura P. informatīvs kopsavilkums) - Globālā vara - pasaules valstu un iedzīvotāju pakļaušanas sistēma, tās darbības metodes.
("doc” fails = 0.44 MB)      ("pdf” fails = 0.68 MB)

3«Trešā tūkstošgade - 1». Likumsakarīgi, ka no „svētās govs” – demokrātijas barojas ciniski un zemiski blēži, kuri, izņemot naudu, nekam citam nav spējīgi ticēt. Tas, kurš visskaļāk kliedz „par demokrātiju” ir vai nu pilnīgs idiots vai izteikts blēdis.
("doc” fails = 0.18 MB)

4«Trešā tūkstošgade - 2». (Notikumu analīze rāda, ka mūsdienu pasaule aiziet nebūtībā. Tā nav detaļu vai pat laikmetu nomaiņa. Ierastās pasaules vairs nebūs tāpat kā nebūs dinozauru. Tuvojas notikumi, kurus var salīdzināt ar vispasaules plūdiem vai ledus laikmetu.)
("doc” fails = 0.86 MB)

5A. Minkins «MANIAKU VARĀ». Mūsu sabiedrības degradācija ir realitāte. Kāpēc? Fakti ir visiem redzami…
("doc” fails = 0.32 MB)

6N.Senčenko «Iznīcināšanas sabiedrība – „demokrātisko reformu” stratēģiskā perspektīva». Grāmatā vispusīgi apskatīti iemesli globālai problēmai - iedzīvotāju depopulācijai sakarā ar tā saucamā „zelta miljarda” pārstāvju un viņu atbalstītāju veiktajām „demokrātiskajām reformām”.
("doc” fails = 0.77 MB)

7A.Kavacis «BALTU SENVĒSTURE» - Tauta bez savas vēstures zināšanām ir kā bērns bez vecākiem, kuram var iestāstīt ko vien grib. Kaut kas tāds ir noticis ar baltu tautām.
("doc” fails = 2.55 MB)      ("pdf” fails = 5.14 MB)

8A.Kavacis «Ceļojums pa apzīmogoto zemi». Mainoties klimatam un apdzīvotībai, sajaucoties tautām un rasēm, caur kontinentiem un gadu tūkstošiem vēl joprojām daudz un dažādās vietās šī zeme ir apzīmogota ar protobaltu zīmogu, jo visu, ko Dievs radījis, vārdos nosauca mūsu senči.
("doc” fails = 0.12 MB)

9A.Ābele «LATVIEŠU PROBLĒMAS». Mazai tautai, lai tā izdzīvotu, vajadzīga iekšēja organizācija ar savu ideoloģiju un sava nacionāla valsts. Mācīsimies no ebrejiem, viņu cionisma! Latviešiem, lai tas būtu letonisms.
("doc” fails = 1.49 MB)

10J.Teteris «LATVIJAS LABAD». Grāmata par izpratni, par apskaidrību, par to, lai mēs nenonāktu līdz liktenīgam brīdim, kad kāds vēršas pie tautas ar uzrunu vai paziņojumu: «Es glābjos kā varu, jūs glābieties kā varat.»
("pdf” fails = 1.66 MB)

11Ed.Virza «Latvija 20 gados (1918-1938)». Tauta ir stipra uz savas zemes un var ilgāku laiku arī piespiedu kārtā būt sastingumā, bet viņas atmoda nozīmē šai atpūtā uzkrātās enerģijas strauju iedarbināšanu un neredzēti ātru attīstības gaitu.
("doc” fails = 0.18 MB)

12J.Miezītis «Saruna, kas neļauj aizmigt» 2002.g.. Par to, kas notiek ar mums un ap mums.
("pdf” fails = 0.72 MB)

13J.Miezītis «Būt latvietim» 2008.g.. Grāmata visiem, kuri vēl uzskata sevi par latviešiem.
("pdf” fails = 4.28 MB)

14«AIZ PRIEKŠKARA». „Izvēloties Dievu – mēs izvēlamies savu likteni”. Fragmenti no V. Istarhova grāmatas «Krievu dievu sitiens».
("doc” fails = 0.52 MB)

15Dž.F.Ruštons «Vai rases piederībai ir nozīme cilvēka raksturojumā?». Profesora Ruštona darbs, kurš veltīts "tabu” tēmai – atšķirībai starp dažādu rasu cilvēkiem.
("pdf” fails = 1.57 MB)


16Dž.Dobsons «Savaldi sava bērna dusmu lēkmes». Grāmata, kas oponē daudziem pie mums tik plaši izreklamētajiem „humānajiem” bērnu audzināšanas principiem, būs vērtīgs materiāls tiem vecākiem, kas patiesās rūpēs par savu bērnu nākotni, nav apmierināti ar tiem rezultātiem, ko sniedz līdzšinējā mums „no augšas” piedāvātā bērnu audzināšanas metode.
("doc” fails = 0.52 MB)

17J.Ziedars «Šūpo šūpuli». Aicinājums cīnīties pret latviešu tautas izmiršanu.
("doc” fails = 0.32 MB)

18L.Kalnietis «Cianas gudro protokoli». 20. gadsimta sākumā parādījās neliela žīdu rakstīta grāmata «Ciānas gudro protokoli», kura kļuva liktenīga pašiem žīdiem. Šie protokoli ļauj kā pa lodziņu ieskatīties noslēpumainā telpā, kur žīdi gatavo sazvērestību pret visām pasaules tautām, lai panāktu virskundzību par tām.
("doc” fails = 0.62 MB)

19J.Pohl’s «Talmūda gars». Talmūds pamatojas uz Vecā derībā – Torā sakopotiem Mozus likumiem. Par Toru (mācība, likums) sauc piecas Mozus grāmatas, kas pēc žīdu uzskatiem attiecināmas tieši uz Mozu personīgi, jo Mozus tās 12. gadsimtenī pirms Kristus dzimšanas esot sarakstījis saskaņā ar kādu pārdabisku Jāves pavēli.
("doc” fails = 0.45 MB)

20A.Plaudis «Trimdinieka vēstule katordzniekam». Šis tad nu būs īsumā savilkts stāsts par lielāko sazvērestību, lielāko krāpšanu pasaules vēsturē, par kura patiesīgumu varbūt arī Tu šaubīsies un man neticēsi, jo būs man jāstāsta par parādībām, kas iet pāri vesela saprāta robežām.
("doc” fails = 0.25 MB)

21M.Celitāne «Kvēlspuldzes tiek aizliegtas. Vai par to jāuztraucas?». Raksts par motivāciju spuldzīšu veidu nomaiņai.
("doc” fails = 1.38 MB)

22M.Celitāne «Spuldžu aizliegšanas plāns ES». Dažāda veida spuldžu vairumtirdzniecības aizliegšanas plāns ES.
("doc” fails = 0.05 MB)

23V.Ponomarenko «2033. gada problēma». Kas un kā notiks iestājoties Zemes dabisko enerģētisko resursu izsīkumam.
("doc” fails = 0.53 MB)

24Kārlis Polis «Dievs un dvēsele kā reliģiozs priekšstats aizkristietisko latviešu tradīcijās». Nav zinātniski, ja pētot ignorē senlatviešu reliģijas un tautas dziesmu radītās garamantas un to vietā uzticas gadījuma novērotāju un sveštautiešu pētnieku uzskatiem: viņu vairums nepazina vai nemaz nevēlējās pazīt ne latviešu tautas mentalitātes, ne pasaules, ne pārpasaules priekšstatīšanās veida.
("pdf” fails = 7.78 MB)

Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika