Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » Subjektīvi

Narkotisko vielu lietošanas demotivācijas pasākumi.

Narkotisko vielu lietošanas demotivācijas pasākumi.

1. Izstrādāta speciāla narkotisko vielu lietotāju klasifikācijas sistēma pēc narkotisko vielu šķidrumu (neatkarīgi no kategorijas pēc etilspirta satura) un cigarešu iegādes daudzuma noteiktā laika posmā.
Katram valsts iedzīvotājam piešķirts attiecīgs „ALKO” un „NIKO” indekss par pirmo pusgadu kopš «Likuma» stāšanās spēkā.

ALKO” (alkohola) indeksu nosaka pēc šādiem kritērijiem:

1) zelta indekss – nav iegādājies nevienu pudeli narkotisko vielu šķidruma kopš «Likuma» spēkā stāšanās (vai gada laikā);

2) sudraba indekss – iegādājies 1 pudeli kopš «Likuma» spēkā stāšanās (vai līdz 2 pudelēm gadā);

3) bronzas indekss – iegādājies līdz 3 pudelēm kopš «Likuma» spēkā stāšanās (vai līdz 6 pudelēm gadā);

4) sarkanais indekss – iegādājies līdz 2 pudelēm mēnesī;

5) zilais indekss – iegādājies 3 un vairāk pudeles mēnesī.

2. Izstrādāta speciāla narkotisko vielu lietotāju klasifikācijas sistēma pēc tabakas izstrādājumu (cigarešu) iegādes daudzuma (neatkarīgi no to tirgus nosaukuma) noteiktā laika posmā.

NIKO” (nikotīna) indeksu nosaka pēc šādiem kritērijiem:

1) baltais indekss – gada laikā nav iegādājies nevienu paciņu cigarešu;

2) sarkanais indekss – iegādājies 1 paciņu mēnesī kopš «Likuma» spēkā stāšanās;

3) melnais indekss – iegādājies vairāk par 1 paciņu mēnesī.

3. Pamatojoties uz «Likumā» noteikto informācijas atklātības principu, internetā izveidota «ANTINARKOTIKU CENTRA» mājas lapa, kurā (vadoties pēc personas koda) jebkurš interesents var iegūt informāciju gan par savu, gan jebkura cita valsts iedzīvotāja „NARKO” un „NIKO” indeksiem.

4. Katra mēneša pirmajā datumā valsts «ANTINARKOTIKU CENTRA» mājās lapā tiek aktualizēta visa informācija par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Katrs iedzīvotājs jebkurā laikā var uzzināt, vai viņa „indeksi” ir uzlabojušies, vai kļuvuši sliktāki. To pašu informāciju par savu pacientu var saņemt ārstniecības iestāžu darbinieki, darba devēji un citas ar konkrēto cilvēku saistītas privātās un valsts struktūras.
.

Narkotisko vielu lietošanas demotivācija, kas saistīta ar veselības aprūpi

Valsts ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem uzņemas pilnu atbildību par veselībai drošu dzīves apstākļu nodrošināšanu visiem iedzīvotājam, kuri atbildīgi izturas pret savu veselību un nelieto narkotiskās vielas vai narkotiskās indes. Valsts netērē budžeta līdzekļus, lai ārstētu personas, kuras bezatbildīgi izturas pret savu veselību, speciāli un apzināti indējot sevi ar narkotiskajām vielām.
Lai šo «Likumā» deklarēto principu korekti īstenotu dzīvē, ieviesti šādi noteikumi diferencētai ārstniecisko pakalpojumu saņemšanai.
Minēšu tikai pirmo un pēdējo pozīciju:

1. Ikviens iedzīvotājs, neatkarīgi no viņa vecuma, un pašreizējā veselības stāvokļa tiek nodrošināts ar BEZMAKSAS ārstēšanu (tajā skaitā – stacionāros) un jebkura veida medicīniskās palīdzības (ieskaitot, jebkuras sarežģītības pakāpes operācijas) saņemšanu, ja viņam gadu ilgā laika posmā ir zelta „ALKO” indekss un baltais „NIKO” indekss. Ārstniecības iestādē konkrētās personas indeksus pārbauda internetā «Antinarkotiku centra» mājas lapā.
Ārstējoties ambulatori, vai iegādājoties aptiekās jebkurus medikamentus, kā arī profilaktiskās vai higiēnas preces, viņi saņem 50% cenas atlaidi (aptiekārs viņu indeksus pārbauda internetā «Antinarkotiku centra» mājas lapā).

———————————————-
———————————————-

15. Narkotisko vielu lietotāji ar sarkano „ALKO” un (vai) melno „NIKO” indeksu par jebkuru medicīniskās palīdzības veidu vai pakalpojumu maksā 200% apmērā no šo pakalpojumu pilnās cenas. Iepērkoties aptiekās viņi maksā 150% no preces cenas.
.

Narkotisko vielu lietošanas demotivācija,
kas saistīta ar mehānisko transporta līdzekļu vadīšanu.

1. «Likumā» noteikts pārtraukt narkotisko vielu un indu apdullināto potenciālo slepkavu trakošanu uz valsts ceļiem un pilsētu ielās. Nav vairs pieļaujams, ka narkotisko vielu lietotāju apzināti noziedzīgas rīcības dēļ, katru gadu notiek milzums satiksmes negadījumu, kuros ievainojumus gūst tūkstošiem, bet bojā iet simtiem absolūti nevainīgu cilvēku. «Likumā» pilnīgi skaidri noteikts, ka jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis uzskatāms par sev un līdzcilvēkiem ārkārtīgi bīstamu ieroci.
Piemēram, lietojot revolveri, ar vienu pirksta kustību var ievainot vai nogalināt vienu cilvēku, bet viena neuzmanīga vai nekontrolēta kustība vadot mehānisko transporta līdzekli var ievainot, sakropļot vai pat nogalināt desmitiem cilvēku. Automobilis ir daudzkārt bīstamāks par revolveri!
Iestāties jebkuru mehānisko transporta līdzekļu vadītāju kursos atļauts tikai personām, kuras sasniegušas 21 gada vecumu.

2. Ņemot vērā augstāk minēto (un tas nebūt nav pilns mehānisko transporta līdzekļu ārkārtīgās bīstamības uzskaitījums), «Likumā» noteikts, ka personām ar sarkano un zilo „ALKO” indeksu mehāniskos transporta līdzekļus vadīt nav atļauts. Viņiem pirms «Likuma» spēkā stāšanās datuma izdotās vadītāja apliecības tiek anulētas. Tāpat vadītāja tiesības tiek anulētas personām, kuras nav sasniegušas 21 gadu vecumu.

3. Personas ar sarkano un zilo „ALKO” indeksu netiek uzņemtas (gan atkārtoti, gan pirmo reizi) mehānisko transporta līdzekļu vadītāju kursos. Iestāties vadītāju kursos viņiem būs atļauts tikai tad, kad pēdējo 12 mēnešu ilgā laika posmā „ALKO” indekss viņiem nostabilizēsies vismaz „bronzas” līmenī.

4. Vadīt tālsatiksmes pasažieru transporta līdzekļus atļauts tikai personām ar zelta „ALKO” indeksu.
Vietējās nozīmes un pilsētu pasažieru transporta līdzekļus bez ierobežojumiem atļauts vadīt personām ar zelta „NARKO” indeksu, bet personām ar sudraba „ALKO” indeksu tikai pie nosacījuma, ka viņiem pirms, pēc un vismaz reizi darba laikā uz maršruta var nodrošināt kvalitatīvu narkokontroli.
.

Narkotisko vielu lietošanas demotivācija,
darba vietās un atsevišķu profesiju darbiniekiem.

1. Jebkurā darba vietā (arī pēc oficiālā darba laika beigām) narkotiskās vielas lietot aizliegts. Šādu darbinieku, kā līdzcilvēkiem bīstamu subjektu nekavējoties arestē un tiesā. Darba devējam ir tiesības vienpusējā kārtībā nekavējoties pārtraukt darba līgumu ar šo narkotisko vielu lietotāju.
Pirms darbinieku pieņemšanas darbā, darba devējs vienmēr pārbauda viņa „ALKO” un „NIKO” indeksus. Darbiniekiem ar melno „NIKO” indeksu darba devējs algu tiesīgs samazināt par 20%.

2. Apkopojot «Likuma» darbības pirmo pusgadu, valsts «ANTINARKOTIKU CENTRS» speciālās vēstulēs personīgi brīdinājis par iespējamo neatbilstību ieņemamajam amatam katru valsts pārvaldes struktūrās strādājošo, katru valsts un pašvaldības policijas darbinieku, katru medicīnas darbinieku, katru jebkura līmeņa mācību iestāžu darbinieku, kuriem šajos sešos mēnešos (kopš «Likumā» stāšanās spēkā) ir sarkanais un zilais „ALKO” indekss, kā arī tos, kuriem ir sarkanais un melnais „NIKO” indekss.

3. Jā šādi brīdinātie darbinieki otrajā pusgadā nepaaugstinās savu „ALKO” indeksu līdz zelta vai sudraba, bet „NIKO” indeksu līdz baltajam, viņi tiks atlaisti no darba.
.

Narkotisko vielu lietošanas demotivācija mācību iestādēs.

1. Skolās un citās jebkura līmeņa mācību iestādēs narkotisko vielu un narkotisko indu lietošana kategoriski aizliegta. Jebkurš skolēns, students utt., kurš fiksēts lietojam narkotiskos līdzekļu šķidrumus, smēķējam vai lietojam narkotiskās indes, tiek iekļauts riska kategorijā, kuriem katru mācību ceturksni (četras reizes mācību gadā) jākārto valsts eksāmeni visos mācību priekšmetos. Eksāmenus neizturējušie nekavējoties tiek atskaitīti un atstāti uz otru mācību gadu.

2. Visās mācību iestādēs jau no pirmās klases līdz augstāko mācību iestāžu pēdējam kursam ieviests mācību priekšmets «Narkomānija», kurā diferencēti (atkarībā no skolēnu vecuma grupām) stāsta un uzskatāmi parāda dabā narkotisko vielu graujošo iedarbību uz lietotāju un viņu pēcnācēju veselību. Visu mācību iestāžu audzēkņi (diferencēti – pēc vecuma grupām) regulāri (ne mazāk kā desmit reizes mācību gadā) tiek vesti ekskursijās uz policijas iecirkņiem un to iepriekšējās aizturēšanas izolatoriem, visu novirzienu ārstniecības iestādēm, pansionātiem, invalīdu namiem, utt.

3. Sasniedzot 14 gadu vecumu gan meitenēm, gan zēniem notiek speciālas un mērķtiecīgas ekskursijas. Visi skolēni tiek iepazīstināti kā reālajā dzīvē izskatās, kā uzvedas, kā dzīvo visu veidu narkotisko vielu upuri un viņu kroplie, fiziski un garīgie bērni – invalīdi. Skolēniem tiek organizētas tikšanās ar narkomānijas dēļ sagrauto ģimeņu upuriem, bez vīra palikušajām sievām un atraitnēm, bez sievām palikušajiem vīriem un atraitņiem, izjukušo ģimeņu bērniem un bāreņiem, utt.
Šajā vecumā jau visi skolēni jau vairakkārt reālajā dzīvē redzējuši „brīvā seksa” rezultātus – abortus, nedzīvi un pusdzīvi dzimušos narkomānu un „kulturālo dzērāju” kroplos bērnus. Redzējuši venerisko slimību slimniekus, dzirdējuši viņu stāstus par „brīvā seksa” jaukumiem… Redzējuši pusdzīvos, skābekļa trūkuma dēļ nozilējušos jaundzimušos, kuri savas dzīves pirmos deviņus mēnešus pavadījuši duļķainajā, pēc izsmēķiem smirdošajā smēķētājas mātes augļūdenī. Redzējuši kāds skaists, sārti rozā bērniņš piedzimst mātei, kura nav lietojusi narkotiskās vielas un indes. Redzējuši un uzklausījuši prostitūtas, kuras narkotisko vielu iespaidā, šajā „nodarbē” iesaistījuši vai nu „draugi” vai līdzekļu trūkums kārtējai narkotiskās indes devai… Ekskursiju objektu nomenklatūra nepārtraukti tiek papildināta.

4. Balstoties uz referenduma rezultātiem, visas valsts institūcijas kategoriski noraida jebkuru „moralizētāju” pārmetumus un „demokrātisko” ārvalstu protestus par šiem un citiem valstī noteiktajiem pasākumiem narkotisko vielu lietošanas ierobežošanā. Noraida arī pārmetumus par bērnu psihes traumēšanu, ieviešot šādas „nežēlīgus” mācību priekšmetus.
Līdz šī «Likuma» pieņemšanai katrs mazulis, bērns un pusaudzis televīzijā jau redzējis desmitiem tūkstošu „bojeviku”, slepkavību, vardarbības ainu, erotisku un seksuāli-pornogrāfisku priekšnesumu. Ar līdzīgu saturu ir bijušas piesātinātas praktiski visas kinofilmas un citi „mākslas darbi” – teātra izrādes, koncerti, „atpūtas vakari” un „nakts izklaides” un „ar baudu izgaršoti” visos masu informācijas līdzekļos. Nemaz nerunājot par datorspēlēm, kuros slepkavības un vardarbība bija kļuvusi par obligātu normu…
.

Narkotisko vielu izgatavošanas mājas apstākļos demotivācija.

Valsts stingri kontrolē un uzrauga monopolpreču, tajā skaitā arī narkotisko vielu un narkotisko indu izgatavošanas, uzglabāšanas un realizācijas noteikumu ievērošanu visā valsts teritorijā. Tajā skaitā arī iespējamo iedzīvotāju „pašdarbību” šo narkotisko vielu iegūšanai mājas (lauka) apstākļos. Lai „demotivētu” nodarboties ar šādu rūpalu (gan pašu vajadzībai, gan realizācijai), «Likumā» paredzēti šādi pasākumi:

1. pašvaldības policija ar sabiedrības atbalstu atklāj narkotisko vielu nelegālās ražotnes. Par katru atklāto pagrīdes ražotni (neatkarīgi no tās jaudas), policists nākošajā dienā saņem 100,00 latu prēmiju, kas nav apliekama ne ar kādiem nodokļiem. Jebkurš iedzīvotājs, kurš par šādu ražotni ziņojis policijai un norāde bijusi patiesa, nākošajā dienā saņem 100,00 latus (kas nav apliekami ne ar kādiem nodokļiem) no pašvaldības „ALKO” fonda līdzekļiem.

2. pirmo reizi atklātās narkotisko vielu ražotnes saimniekam konfiscē un iznīcina šīs specifiskās ražotnes inventāru un saražoto produkciju. „Pašdarbniekam” bezstrīdus kārtībā piespriež 14 dienu obligātos sabiedriskos darbus (4. etapa 6. punktā noteiktajā kārtībā) attiecīgās apdzīvotās vietas centra rajona publiskā vietā. Konkrētās apdzīvotās vietas vietējā laikrakstā tiek publicēta viņa fotogrāfija, personas dati, dzīves vieta, antimonopola nodarījuma apraksts un piespriestais soda mērs. Pēc soda izciešanas policija pusgadu regulāri (bet ne mazāk kā trīs reizes nedēļā) apseko šī „pašdarbnieka” dzīves vietu.

2.1. ja persona atkārtoti izdarījusi analogu antimonopola pārkāpumu, viņai konfiscē šīs specifiskās ražotnes inventāru un personīgo īpašumu, bezstrīdus kārtībā piespriež 30 dienu obligātos sabiedriskos darbus (4. etapa 6. punktā noteiktajā kārtībā) un uz gadu nodod valsts aprūpē viņu nepilngadīgos bērnus. Šajā periodā no „pašdarbnieku” algas vai pensijas 50% ieskaita pašvaldības „ALKO” budžetā. Konkrētās apdzīvotās vietas vietējā laikrakstā tiek publicēta viņa fotogrāfija, personas dati, dzīves vieta, antimonopola nodarījuma apraksts un piespriestais soda mērs.

3. personām, kuras pirmo reizi atklātas nelegāli audzējot indīgos augus (tabaku, u.c.), tiek iznīcināti sējumi, konfiscēta gatavā produkcija, pusfabrikāti un ražošanas līdzekļi. „Pašdarbniekam” bezstrīdus kārtībā piespriež 14 dienu obligātos sabiedriskos darbus (4. etapa 6. punktā noteiktajā kārtībā) attiecīgās apdzīvotās vietas centra rajona publiskā vietā. Konkrētās apdzīvotās vietas vietējā laikrakstā tiek publicēta viņa fotogrāfija, personas dati, dzīves vieta, antimonopola nodarījuma apraksts un piespriestais soda mērs. Pēc soda izciešanas policija pusgadu regulāri - reizi nedēļā apseko šī „pašdarbnieka” dzīves vietu.

3.1. ja persona atkārtoti izdarījusi analogu antimonopola pārkāpumu, viņai konfiscē šīs specifiskās ražotnes inventāru un personīgo īpašumu, bezstrīdus kārtībā piespriež 30 dienu obligātos sabiedriskos darbus (4. etapa 6. punktā noteiktajā kārtībā) un uz gadu nodod valsts aprūpē viņu nepilngadīgos bērnus. Šajā periodā no „pašdarbnieku” algas vai pensijas 50% ieskaita pašvaldības „ALKO” budžetā. Konkrētās apdzīvotās vietas vietējā laikrakstā tiek publicēta viņa fotogrāfija, personas dati, dzīves vieta, antimonopola nodarījuma apraksts un piespriestais soda mērs.

4. ja policijas uzmanības lokā pirmo reizi nonākusi persona, kura lieto narkotiskās indes, vai tāda persona parādījusies sabiedrībā narkotisko indu reibumā pirmo reizi, tā tiek nekavējoties aizturēta un uz 10 diennaktīm ievietota speciālā ārstniecības iestādē abstinences (lauzēja jeb „lomku”) fāzes pārvarēšanai. Slimniekam par pirmo atrašanās reizi šajā ārstniecības iestādē un pirmo ārstēšanās kursu nav jāmaksā.
Pēc izrakstīšanas no ārstniecības iestādes, viņam uz gadu tiek nozīmēta pastāvīga obligātā darba vieta, kur viņu ik dienas apmeklē un pārbauda uzraudzības dienesta darbinieks.

4.1. ja policijas uzmanības lokā atkārtoti nonākusi persona, kura lieto narkotiskās indes, vai arī šāda persona narkotisko indu reibumā atkārtoti parādījusies sabiedrībā, to nekavējoties arestē, uz trim gadiem ievieto slēgta režīma ārstnieciskajā darba iestādē. Līdzekļus sevis uzturēšanai šajā iestādē, narkomāns nopelna pats. Apstākļi kādos viņš dzīvos, kāda būs viņa pārtika ir tieši atkarīga no viņa padarītā darba apjoma un kvalitātes.

5. Ja atklāts narkotisko indu pārdevējs (piegādātājs, kurjers utt.), tad viņam tiek dota iespēja „uz savas ādas” izbaudīt visus „jaukumus”, kurus viņš cerējis sagādāt saviem klientiem.
Viņu arestē un uz trim diennaktīm ievieto speciālā novirziena slimnīcā. Šajā periodā, ik pēc noteikta laika sprīža, viņam injicē spēcīgu sintētisko narkotisko indi, kura izraisa momentānu atkarību. Pēc atbrīvošanas šādu subjektu nodod nepārtrauktā policijas uzraudzībā.
.

7. etaps
(izpildes termiņš – 360 dienas)

1. Pārtraukts ražot pirmās kategorijas narkotiskās vielas «NARKO-10», kuras satur līdz 10% absolūtā etilspirta;

2. Otrās, trešās un ceturtās kategorijas narkotisko vielu šķidrumu sortiments samazināts līdz trim katrā kategorijā, pie kam – visi trīs pietuvināti maksimāli atļautajam etilspirta saturam savā kategorijā.

3. Visām «Likuma» 2.a. un 2.b. punktos minētajām narkotiskajām vielām paaugstināti nodokļi: «Akcīzes» nodoklis uz 200%, «Pievienotās vērtības» nodoklis uz 200%.

4. Narkotisko vielu patēriņš vairakkārt samazinājies, strauji krities noziedzības līmenis, daudzkārt samazinājies šķirto laulību skaits, radikāli samazinājies transporta negadījumu un tajos cietušo un bojā gājušo skaits. Sabiedrība sāk pierast pie «Likuma» normām un savām acīm redz tā pozitīvo nozīmi katra cilvēka un visas sabiedrības dzīvē.
.

PĒCVĀRDS

Zinu, ka šis „sacerējums” daudziem liksies utopisks, demokrātiskās „brīvības” ierobežojošs, pārāk bargs pret „nelaimīgajiem” narkotisko vielu lietotājiem, „cilvēka tiesību” (lasi narkomānu ekskluzīvo tiesību nerēķināties ar līdzcilvēkiem) pārkāpums, utt., utt.

Zinu, ka atradīsies ne mazums visvisādu narkomafijas uzturētu „ekspertu” un pseidozinātnieku, kas ar putām uz lūpām centīsies pierādīt, ka šāda «Likuma» pieņemšana nav pieļaujama, ka tas nedos nekādus pozitīvus rezultātus.

Zinu arī, ka viss augstāk minētais ļoti nepatiks tā saucamajiem „kulturālajiem(ām) dzērājiem(ām)” un „modernajiem(ām)” smēkētājiem(ām), kuriem(ām) nospļauties par savu un savu bērnu veselību.

Zinu, ka viss augstāk minētais ļoti nepatiks visiem tiem, kam acumirkļa apdullināšanās „kaifs” nosedz vēlēšanos domāt, aizsedz dzīves īstenību, liedz novērtēt dabas skaistumu un patiesu mīlestību pret cilvēkiem (un dzīvniekiem)…

Zinu, ka daudzi jo daudzi pilnā nopietnībā iebildīs, ka šādas «Likuma» normas nav ieviešamas dzīvē tik īsā laika posmā – viena gada laikā.

Bet es ZINU – ja cilvēks iedziļinājies narkotisko vielu aprites un to lietošanas būtībā, ja izpratis, kam tāda sistēma ir izdevīga un kas šādi iedzīvojas uz tava rēķina, ja cilvēks beidzot sapratis narkotisko vielu graujošo iedarbību uz paša un viņa bērnu veselību, uz mūsu nākotni vispār, tad jebkuru narkotisko vielu lietošanu var pārtraukt VIENĀ DIENĀ!
Pareizāk sakot – VIENĀ MOMENTĀ, kad apzināti pieņemts šāds izšķirošs lēmums.
Saku to no savu vecāku un paša dzīves pieredzes… un tā ir patiesība!

Protams, lai izkustinātu tik „ierūsējušu mašīnu” kā mafiozu grupējumu (t.s. – partiju) varā nokļuvušo un „optimizācijas” pirmsnāves konvulsijās drebošo „valsti”, kā arī tik nodzērušos vergu baru kā mēs visi – būs vajadzīgs vesels gads…
Vesels gads no mūsu dzīves…

Juris P.

Kategorija: Subjektīvi | Pievienoja: Janis_A (17.Feb.2011)
Skatījumu skaits: 1143
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Statistika