Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

7. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3719

 

7. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

7. nodaļa. VALSTS iedzīvotāji

03.03.2011.
.

VALSTS «Likums» cilvēka dzīves posmus, pēc vecuma, iedala sekojoši:

1. auglis – no ieņemšanas brīža līdz dzimšanas brīdim;

2. zīdainis – no dzimšanas brīža līdz 1 gada vecumam;

3. bērns – no 1 gada līdz 10 gadu vecumam;

4. pusaudzis – no 10 gadu līdz 16 gadu vecumam;

5. nepilngadīgais – no 16 gadu vecuma līdz „pilngadīgā” statusa iegūšanai;

6. pilngadīgais – no „pilngadības” statusa iegūšanas brīža līdz nāvei;

7. pensionārs – no 60 gadu vecuma līdz nāvei.

Visas personas, kuras atrodas VALSTS teritorijā ietilpst kādā no trim kategorijām:

1. pilsonis – pilngadīga persona, kura no VALSTS izveidošanas brīža vai ilgāk par pieciem gadiem legāli dzīvojusi VALSTS teritorijā (reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā), pārvalda valsts valodu un devusi zvērestu VALSTIJ;

2. nepilsonis – pilngadīga persona, kura saskaņā ar «Likumu» dzīvo VALSTS teritorijā (reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā), pārvalda valsts valodu un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus»;

3. ārzemnieks – persona, kura legāli ieradusies VALSTS teritorijā (reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā») uz noteiktu laiku (viesos, ekskursijā, uz mācībām u.t.t.), pārvalda vai arī nepārvalda valsts valodu un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus».

Ārzemnieka rakstveida lūgumu, piešķirt viņam nepilsoņa statusu, katrā gadījumā individuāli izskata VALSTS pārvaldes «Iedzīvotāju Reģistrā». Atzīstot konkrēto gadījumu atbilstošu «Likumā» noteiktajiem kritērijiem, VALSTS televīzijas 1. interaktīvajā kanālā, sniedzot par katru pretendentu sīku informāciju un izskaidrojot viņa lūguma motīvus, tiek izsludināta tautas nobalsošana par šīs konkrētās personas uzņemšanu VALSTĪ kā nepilsoni. Pozitīvs lēmums tiek pieņemts tikai tad, ja par to nobalsojuši vairāk kā 75% no visiem balsstiesīgiem iedzīvotājiem.

Nepilsonis, kurš piecus gadus likumīgi dzīvojis un strādājis VALSTS teritorijā, perfekti pildījis «Uzturēšanās noteikumu» prasības, teicami pārvalda valsts valodu un ir gatavs nodot zvērestu VALSTIJ, var kļūt par tās pilsoni bez vispārējas iedzīvotāju aptaujas.

Jebkurai personai, kas atrodas VALSTS teritorijā ir vienādas tiesības, pienākumi, kā arī atbildība «Likuma» priekšā, bet nepilsoņiem un ārzemniekiem pastāv šādi ierobežojumi:

1. nevar piedalīties vai tikt ievēlēti jebkura līmeņa vēlēšanās;

2. nevar strādāt VALSTS dienestā;

3. nevar strādāt bērnu aprūpes, uzturēšanas, audzināšanas un mācību iestādēs;

4. nevar saņemt mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas atļauju»;

5. nevar izīrēt zemi;

6. nevar iegādāties nekustamo īpašumu (dzīvojamās ēkas un jebkuras citas stacionāras būves).

Sasniedzot pilngadību un nododot zvērestu VALSTIJ, pilsonību var iegūt gan pilsoņa, gan nepilsoņa bērni, kuri VALSTĪ nodzīvojuši vismaz piecus gadus, pārvalda VALSTS valodu un absolvējuši VALSTS pirmā līmeņa mācību iestādi. Personām, kas sasniegušas pilngadību, bet nevēlas nododot zvērestu VALSTIJ, jāparaksta «Uzturēšanās Noteikumi» un viņi iegūst nepilsoņa statusu – pretējā gadījumā viņiem noteiktajā kārtībā jāatstāj VALSTS.

Katra VALSTS iedzīvotāja pienākums ir:

1. būt lojāliem pret savu VALSTI un ieaudzināt to saviem bērniem;

2. Apzinīgi strādāt sevis, savu bērnu, sabiedrības un savas VALSTS interesēs;

3. ievērot VALSTS «Likumu», apzināties soda neizbēgamību par tā pārkāpumu un iemācīt to saviem bērniem;

4. piedalīties kārtējās sava «Rajona Valdes» un «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu vēlēšanās, jo pretējā gadījumā divus gadus (bez viņa dalības ievēlēto deputātu pilnvaru laikā), viņš nevarēs izvirzīt savu kandidatūru uz nākošajām vēlēšanām un iesniegt atsaukumus ievēlētiem deputātiem.

5. sekot sava rajona deputātu darbam un iesniegt viņiem priekšlikumus par dzīves un darba apstākļu uzlabošanu gan savā rajonā, gan visā VALSTĪ (desmit kalendāra dienu laikā saņemot argumentētu rakstisku atbildi);

6. sadarboties ar «SARDZES» un «VAIROGA» darbiniekiem drošības un kārtības nodrošināšanā VALSTĪ un savā rajonā. Nepaiet garām un nepalikt vienaldzīgam, redzot «Likuma» pārkāpumu, cilvēka cieņas, veselības vai dzīvības apdraudējumu, nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, nevērīgu izturēšanās pret apkārtējo vidi un jebkuros citos gadījumos (pie jebkura «SARDZES» vai «VAIROGA» darbinieka iedzīvotājs var brīvi vērsties jebkurā diennakts laikā un saņemt reālu palīdzību vai izsmeļošu konsultāciju jebkurā jautājumā);

7. sadarboties ar «Rajona Valdes» darbiniekiem iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanā, VALSTS un pašvaldības īpašumu saudzīgā apsaimniekošanā, saimnieciskās un uzņēmējdarbības aktivizēšanā, veselīgas apkārtējās vides saglabāšanā, kultūras un sporta pasākumu rīkošanā un citos rajona dzīves pasākumos.

VALSTĪ nav «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētu iedzīvotāju bez darba, pajumtes un iztikas līdzekļiem. VALSTĪ nav miljonāru (neviens nevar kļūt par miljonāru tikai ar savu godīgu darbu – tas vienmēr panākts piesavinoties valsts īpašumu, izmantojot savu dienesta stāvokli vai nekontrolēti ekspluatējot līdzcilvēkus).

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 828
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika