Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

31. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3606

 

31. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

31. nodaļa. Narkotiskās vielas un to tirdzniecība.

30.04.2011.
.

VALSTS un sabiedrība jebkuru narkotisko vielu lietošanu uzskata par „demokrātiskā” režīma mantojumu – netikumu, izlaidību un gļēvuma pazīmi, kas grauj gan paša indivīda, gan viņa ģimenes locekļu, kā arī līdzcilvēku veselību un ir galvenais iemesls «Likuma» pārkāpumiem, ģimeņu iziršanai, dažādām slimībām un pāragras nāves gadījumiem.

«Likums» narkotiskās vielas klasificē sekojoši:

1. vājās narkotiskās indes – tabaka un tās izstrādājumi;

2. vidēji stiprās narkotiskās indes – spirts un visi to saturošie šķidrumi.

3. stiprās narkotiskās vielas – dabīgās, sintētiskās vai jebkuras citas izcelsmes narkotiskās un psihotropās vielas.

Narkotisko vielu ražošana, imports, uzglabāšana un tirdzniecība ir VALSTS monopols.

Jebkurai personai (gan VALSTS iedzīvotājam, gan ārzemniekam) darbība šajā sfērā – izejvielu audzēšana, narkotisko vielu izgatavošana, to ievešana VALSTĪ, uzglabāšana un tirdzniecība ir smags «Likuma» pārkāpums, par kuru paredzēti šādi sodi:

1. vājās (neatkarīgi no daudzuma) – ieslodzījums parastā režīma «Darba Nometnē» uz trim mēnešiem;

2. vidējās (neatkarīgi no daudzuma) – ieslodzījums stingrā režīma «Darba Nometnē» uz sešiem mēnešiem;

3. stiprās (neatkarīgi no daudzuma) – personu tiesā kā par slepkavību ar iepriekšēju nodomu.

Tabaka VALSTĪ netiek audzēta. Cigaretes (tikai viena veida) tiek importētas. Tās ir zema nikotīna satura, fasētas melnā, gaisu necaurlaidīgā plastikāta iepakojumā pa 20 gab. paciņā (ar baltas krāsas ražotāja identifikāciju paciņas sānu malās) un „nāves simboliem” (balts galvaskauss un divi balti sakrustoti stilba kauli) katrā paciņas pusē visā tās platībā.

VALSTĪ ražo un iedzīvotājiem tirgo tikai viena veida narkotisko indi – 50 % spirta šķīdumu, kas pildīts 0,5 litra tilpuma melnās plastikāta pudelēs, ievērojot šādus noformēšanas noteikumus:

1. visu pudeles cilindrisko virsmu sedz „nāves simbols” (balts galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli);

2. uz galvaskausa ir speciāls marķējums sarkanā krāsā – rūpnīcas izgatavotājas nosaukums un produkta identifikācijas kods.

Katra VALSTS rajona administratīvā centra nomalē ir tikai viena speciāli iekārtota «NARKO» tirgotava. Tās ārējais noformējums un interjers ir psiholoģiski atbaidošs – izgaismotos stendos redzamas narkomānu nikotīna saēsto plaušu un cirozes pārņemto aknu, kā arī citu narkotiku sagrautā organisma orgānu krāsainās fotogrāfijas.

Narkotisko vielu pārdošana atļauta tikai darba dienās no pulksten 12:00 līdz pulksten 18:00. Pircējam jābūt sasniegušam 20 gadu vecumu un iepirkšanos atļauts veikt reizi dienā, iegādājoties tikai vienu cigarešu paciņu un (vai) 0,5 litra pudeli narkotiskās indes.

Norēķinoties par iegādājamo narkotisko indi, kases aparātā jāievieto gan sava «Bankas Karte», gan «Personas Karte». Apmaksas operācija tiek atļauta tikai tad, ja atlikums «Bankas Kartē» pēc pirkuma nebūs mazāks par vienu «Limitu». Cigarešu paciņas cena ir ne mazāka kā 0,1 «Limits», bet 0,5 litru pudeles 50 % spirta šķīduma cena – ne mazāka kā 0,3 «Limiti».

Katrs pirkums tiek fiksēts «Iedzīvotāju Reģistra» attiecīgās personas «Dzīves Vēsturē», kur tiek veidots un reizi diennaktī automātiski aktualizēts konkrētās personas «NARKO» indekss:

1. «ZAĻAIS» indekss – pēdējo 12 mēnešu laikā narkotiskās indes nav pirktas;

2. «DZELTENAIS» indekss – persona pēdējo 180 dienu laikā iegādājusies līdz 3 cigarešu paciņām un (vai) līdz 3 spirta šķīduma pudelēm;

3. «SARKANAIS» indekss – persona pēdējo 90 dienu laikā iegādājusies līdz 3 cigarešu paciņām un (vai) līdz 3 spirta šķīduma pudelēm;

4. «MELNAIS» indekss – persona pēdējo 30 dienu laikā iegādājusies vairāk par 1 paciņu cigarešu un (vai) vairāk par 1 spirta šķīduma pudeli.

Stiprās narkotiskās vielas ļoti ierobežotā daudzumā VALSTS iepērk tikai medicīniskiem nolūkiem un tās iedzīvotājiem netiek tirgotas. Personīgu atbildību par to glabāšanu un pielietojumu nes attiecīgās ārstniecības iestādes vadītājs.

Narkotisko vielu lietošana

Narkotisko vielu iegāde un lietošana atļauta tikai pilngadīgām personām, kuras sasniegušas 20 gadu vecumu.

Sabiedriskās vietās (par sabiedrisku tiek uzskatīta jebkura vieta ārpus sava personīgā dzīvokļa vai privātmājas teritorijas) lietot narkotiskās vielas aizliegts.

Smēķēt cigaretes atļauts:

1. daudzdzīvokļu mājās – uz jumta, pēc apstiprināta projekta, par ēkā dzīvojošo smēķētāju ģimeņu personīgajiem līdzekļiem (saņemot visu mājas pilngadīgo personu rakstveida piekrišanu) izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas-filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā izbūvē;

2. privātmājās – uz jumta, pēc apstiprināta projekta, par ģimenes personīgajiem līdzekļiem (saņemot visu ģimenes pilngadīgo personu rakstveida piekrišanu) izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas-filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā izbūvē;

3. speciāli apzīmētos atpūtas un izklaides objektos (kuriem kā sabiedrībai bīstamiem objektiem, VALSTS piemēro 100% nodokļa likmes paaugstinājumu) – speciālā, noteiktam personu skaitam paredzētā, pēc apstiprināta projekta, par objekta īpašnieka līdzekļiem izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas -filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā telpā. Smēķētājam jāņem līdzi savas, legāli iegādātās cigaretes (pēc objekta saimnieka vai «SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks), jo uz vietas nekādi tabakas izstrādājumi netiek tirgoti. Katra ieiešana smēķēšanas telpā ir papildus maksas pakalpojums.

4. darba vietās, ja darba devējs to atļauj un tas paredzēts «Darba Līgumā» – speciālā, noteiktam personu skaitam paredzētā, pēc apstiprināta projekta, par darba devēja līdzekļiem izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas -filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā telpā. Smēķētājam jāņem līdzi savas, legāli iegādātās cigaretes (pēc darba devēja vai «SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks). Katra ieiešana smēķēšanas telpā ir papildus maksas pakalpojums.
Smēķējot pavadītais laiks vienmēr tiek izskaitīts no darbinieka faktiskā darba laika un tā apmaksas. Ja «Darba Līgumā» noteiktā konkrētā darbinieka darba samaksa ir viens «Limits» un ja darba devējs nevēlas vai ražošanas procesa dēļ nav iespējams par „nosmēķētā” laika lielumu pagarināt darba dienas garumu, smēķējošā darbinieka darba alga var būt mazāka par vienu «Limitu».
Darba devēji tikai izņēmuma gadījumos pieņem darbā narkotisko vielu lietotājus.

Spirta škīdumus lietot atļauts:

1. dzīvoklī, ja tajā nedzīvo nepilngadīgas personas;

2. dzīvokļa izolētā istabā, ja tajā liegta ieeja nepilngadīgām personām un nepilngadīgo personu uzraudzīšanai nozīmēta (nolīgta) pilngadīga persona, kura nav narkotisko vielu reibumā;

3. privātmājā, ja tajā nedzīvo nepilngadīgas personas;

4. kādā no privātmājas istabām, ja tajā liegta ieeja nepilngadīgām personām un nepilngadīgo personu uzraudzīšanai nozīmēta (nolīgta) pilngadīga persona, kura nav narkotisko vielu reibumā;

5. speciālos, attiecīgi marķētos un tikai narkomāniem paredzētos atpūtas un izklaides objektos (kuriem kā sabiedrībai bīstamiem objektiem, VALSTS piemēro 200% nodokļa likmes paaugstinājumu). Apmeklētājam jāņem līdzi legāli iegādāto spirta šķīdumu (pēc objekta saimnieka vai «SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks), jo uz vietas nekādas narkotiskās indes netiek tirgotas.
Šajos objektos obligāti dežurē «SARDZES» darbinieki.

Šādas iestādes apmeklējums ir jāpiesaka savlaicīgi, lai tās saimnieks varētu nodrošināt visus klientus ar attiecīgajā rajonā atļautu transporta līdzekli (taksometru vai velorikšu) iereibušo personu nogādāšanai mājās, jo atrašanās uz ielas narkotisko vielu reibuma stāvoklī ir smags «Likuma» pārkāpums.

Ja šajās iestādēs atļauts arī smēķēt, tad tikai speciālā, noteiktam personu skaitam paredzētā, pēc apstiprināta projekta, par objekta īpašnieka līdzekļiem izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas -filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā telpā. Smēķētājam jāņem līdzi savas, legāli iegādātās cigaretes (pēc objekta saimnieka vai «SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks), jo uz vietas nekādi tabakas izstrādājumi netiek tirgoti. Katra ieiešana smēķēšanas telpā ir papildus maksas pakalpojums.

Bērnu dzīvesvietas regulāri tiek pārbaudītas ar mobilo gaisa analizatoru. Konstatējot narkotisko vielu klātbūtni, pret vecākiem tiek veikti sekojoši pasākumi:

a) pirmajā reizē – brīdinājums ar atzīmi «Iedzīvotāju Reģistrā»;

b) otrajā reizē – vecāku tiesību uz visiem bērniem nekavējoša atņemšana.

Visos gadījumos, kad bērns, pusaudzis vai nepilngadīgais aizturēts narkotisko vielu reibumā, viņš tiek nekavējoties ievietots slimnīcā novērošanai un, ja nepieciešams, ārstēšanai. Ārstēšanās izmaksas, strādājot obligātos sabiedriskos darbus, pilnībā sedz viņa vecāki.

Iedzīvotājiem ar „Zaļo” «NARKO» indeksu, ārstēšanās jebkurās pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs ir bez maksas.

Iedzīvotājiem ar „Dzelteno” «NARKO» indeksu, jebkuri ārstniecības izdevumi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs jāsedz 30 % apmērā.

Iedzīvotājiem ar „Sarkano” «NARKO» indeksu, jebkuri ārstniecības izdevumi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs jāsedz 70 % apmērā.

Iedzīvotājiem ar „Melno” «NARKO» indeksu, jebkuri ārstniecības izdevumi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs jāsedz 100 % apmērā.

Augstāk minētais neattiecas uz pusgada obligātajām profilaktiskajām medicīniskajām apskatēm.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 979
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Statistika