Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

26. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3626

 

26. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

26. nodaļa. «VAIROGA» institūcija.

29.04.2011.
.

«VAIROGS» ir attiecīgiem speclīdzekļiem apgādāta VALSTS struktūrvienība, kuras uzdevums ir garantēt VALSTS drošību un tās robežu neaizskaramību.

Katrā no VALSTS pierobežas rajoniem (gan sauszemes, gan jūras), atrodas rajona «VAIROGA» nodaļa, kuras personālsastāvs nodrošina:

1. nepārtrauktu VALSTS robežas kontroli un tās pārkāpēju (gan no ārpuses, gan iekšzemes) aizturēšanu un nodošanu «SARDZES» darbiniekiem;

2. VALSTS «Robežpārejas Punktu» funkcionēšanu savā rajonā;

3. nepieciešamības gadījumā, pirmie stājas pretī ārzemju bruņoto spēku iebrukumam.

«VAIROGA» rīcībā ir moderns aprīkojums un tehnika, kā arī efektīvi robežas pārkāpēju aizturēšanas līdzekļi.

Draudot masveidīgam iebrukumam, ar Valsts Prezidenta rīkojumu, var tikt aktivēta visas VALSTS robežas «AP» (Aktīvā Perimetra) sistēma – enerģētiskā „siena” un gaisa telpas „kupols”, kuru pārvarēt ne dzīvām radībām, ne tehniskiem līdzekļiem nav iespējams.

Dienēt «VAIROGA» struktūrvienībās ir prestiža un goda pilna VALSTS pilsoņa privilēģija, kas prasa absolūtu godīgumu un pilnīgu pašatdevi atbildīgajā darbā savas VALSTS aizsardzībā.

«VAIROGA» dienestā strādā abu dzimumu pilsoņi ar otrā līmeņa (augstāko) izglītību, (kas iegūta no VALSTS budžeta finansētajā «Vairoga Akadēmijā»), kuriem šī ir vienīgā darba vieta.

VALSTS iedzīvotāji jebkurā diennakts laikā var griezties pie jebkura «VAIROGA» darbinieka un saņemt viņa palīdzību vai padomu jebkurā dzīves situācijā.

«VAIROGA» darbinieks, pildot dienesta pienākumus, vienmēr ir sezonai atbilstošā, glītā un ērtā formas tērpā (kura iegādi nodrošina un apmaksā no VALSTS budžeta) un pilnā ekipējumā.

Ārpus darba laika (esot privātajā apģērbā) «VAIROGA» darbiniekam vienmēr līdzi ir speciāla «Dienesta Apliecība», kuru uzrādot viņam ir tiesības un pienākums iejaukties visās sabiedrības dzīves norisēs, kur draud notikt vai ir jau noticis «Likuma» pārkāpums vai kā citādi nepieciešama viņa palīdzība.

Galvenās prasības pretendentiem, lai iestātos «Vairoga Akadēmijā», ir sekojošas:

1. pozitīva «Dzīves Vēsture» ko izdevis VALSTS «Iedzīvotāju Reģistrs»;

2. absolvēta pirmā līmeņa mācību iestāde un tās izsniegts pozitīvs raksturojums ar rekomendāciju iestājai «Vairoga Akadēmijā»;

3. laba veselība un sportiskā sagatavotība;

4. gatavība vismaz 20 gadus dienēt «VAIROGA» struktūrvienībās;

5. gatavība lielu daļu savas privātās dzīves pakārtot dienesta vajadzībām;

6. gatavība uzupurēties aizstāvot līdzcilvēkus un VALSTI.

«VAIROGA» darbinieks, atkarībā no darba stāža un ieņemamā amata, saņem VALSTS garantētu algu, kas sastāda ar noteiktu koeficientu reizinātu «Limitu».

Ja, pildot dienesta pienākumus, «VAIROGA» darbinieks gājis bojā, tad viņa ģimene (līdz jaunākā bērna pilngadībai) saņem pilnu bojā gājušā darba algu, bet ne mazāku par 3,0 «Limitiem». Pēc tam viņa sieva (vīrs), līdz mūža beigām, saņem ikmēneša pabalstu 2,0 „Limitu” apmērā.

Ja bojā gājušā «VAIROGA» darbinieka ģimenē nav bērnu, tad viņa sieva (vīrs) līdz mūža beigām saņem ikmēneša pabalstu 1,5 «Limitu» apmērā.

Ja bojā gājušam «VAIROGA» darbiniekam nav bijis savas ģimenes, tad viņa tēvs un māte līdz mūža beigām saņem ikmēneša pabalstu 1,0 «Limita» apmērā katrs.

VALSTS «Robežpārejas Punkts».

Vairākos VALSTS pierobežas rajonos izveidoti «Robežpārejas Punkti», kuros atrodas:

1. personu kontroles sektors;

2. kravas automašīnu kontroles un pārkraušanas sektors;

3. «Iedzīvotāju Reģistra» filiāle;

4. «Valsts Bankas» filiāle;

5. apsargāta auto stāvvieta;

6. rajona autobusu līnijas gala pietura.

Katrā «Robežpārejas Punktā» strādā kvalificēts «VAIROGA» un citu VALSTS struktūrvienību personāls, kas pilnībā nodrošina tā darba organizāciju un drošību.

Ārzemju kravas automašīnas (kā paaugstinātas bīstamības objekti, kas apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību) VALSTS teritorijā netiek ielaistas. Visa krava tiek pārbaudīta un pārkrauta VALSTS autotransportā, kuru vada VALSTS pilsoņi un tā tiek nogādāta uzrādītajam adresātam jebkurā VALSTS rajonā. Par šo darbu izpildi savlaicīgi ir jāsamaksā kravas saņēmējam.

Tranzīta kravu pārvadājumi notiek tikai ar dzelzceļa transportu. Šo vilcienu sastāvus no iebraukšanas «Robežpārejas Punkta» līdz izbraukšanas «Robežpārejas Punktam» pavada (līdzīgi ločiem jūras ostās) VALSTS pilsoņi (lokomotīvju vadītāji) un «SARDZES» personāls. Šo vilcienu kustība tiek organizēta bez pieturām iekšzemes dzelzceļa stacijās. Par šo pakalpojumu savlaicīgi ir jāsamaksā kravas saņēmējam.

Jebkurai personai (kā ārzemniekam tā VALSTS iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm), iebraucot VALSTĪ, jāpakļaujas sekojošiem noteikumiem:

1. «Valsts Bankas» filiālē jānodod visa valūta, kura, pēc attiecīgā kursa tiek konvertēta „zetos” un ieskaitīta viņa «Bankas Kartes» kontā;

2. ārzemnieks, kurš parakstījis «Uzturēšanās Noteikumus», tiek reģistrēts «Iedzīvotāju Reģistrā», saņem „sarkano” «Personas Karti» un «Ārzemnieka Bankas Karti».

3. ārzemnieki, kuri atsakās parakstīt «Uzturēšanās Noteikumus», VALSTĪ netiek ielaisti.

Ārzemnieku privātais transports (kā potenciāls paaugstinātas bīstamības objekts, kas apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību) VALSTĪ netiek ielaists – visas viņu automašīnas tiek novietotas apsargātajā maksas stāvvietā un ārzemnieks līdz rajona centram dodas ar maršruta autobusu.

Rajona centrā ārzemnieks var izvēlēties kādu no iespējām (par kurām viņš jau tika informēts iebraucot VALSTĪ un parakstot «Uzturēšanās Noteikumus»):

1. braukt tālāk ar sabiedrisko transportu;

2. izīrēt privāto taksometru kopā ar šoferi, kas ir VALSTS pilsonis;

3. rajona «SARDZES» nodaļā saņemt «Noteikumus braukšanai ar velosipēdu», iepazīties ar tiem (parakstoties par atbildību, kas draud to neievērošanas gadījumā) un izīrēt velosipēdu;

4. doties tālāk kājām;

5. atgriezties «Robežpārejas Punktā», paņemt savu stāvlaukumā novietoto transporta līdzekli un doties mājup (vai uz citu valsti, kurai nerūp savu iedzīvotāju drošība).

Ārzemnieks, izbraucot no VALSTS, nodod savu sarkano «Personas Karti», «Ārzemnieka Bankas Karti» un saņem tās konta atlikumu valūtā, kuru nodevis iebraucot VALSTĪ.

Iebraucot VALSTĪ, uzglabāšanā nodoto valūtu un konta atlikumu no «Ārzemnieka Bankas Kartes», iespējams saņemt tikai tajā «Robežpārejas Punktā», caur kuru ciemiņš ir iebraucis VALSTĪ.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 521
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika