Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

17. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3671

 

17. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

17. nodaļa. Deputātu kandidāti un vēlēšanu norise

12.03.2011.
.

«Rajona Valdes» inspektoru vēlēšanas notiek reizi divos gados: 30. un 31. decembrī (kas VALSTĪ ir brīvdienas), vienlaicīgi ar rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga vēlēšanām.

Deputātu kandidātu pirmsvēlēšanu kampaņa vai reklāma nav pieļaujama un neviena persona, iedzīvotāju grupa vai sabiedriska organizācija u.t.t. nekādā veidā nav tiesīga aģitēt vai veidot kāda «Rajona Valdes» inspektora kandidāta vai rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga kandidāta reklāmas kampaņu.

«Rajona Valdes» inspektoru kandidātiem un rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga kandidātiem, ar savu darbu rajona iedzīvotāju labā, jāiegūst potenciālo vēlētāju uzticība jau starpvēlēšanu periodā.

Kandidātam uz «Rajona Valdes» inspektora vietu uz vēlēšanu dienu jābūt 20 līdz 60 gadu vecam pilsonim, bet rajona «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga kandidātam – 30 līdz 50 gadu vecam pilsonim, ar otrā līmeņa izglītību. Abu līmeņu deputātu kandidātiem savā rajonā jābūt nodzīvojušiem ne mazāk kā divus gadus un pašiem jāpiesaka savu kandidatūru.

«Likums» neatļauj kandidēt vēlēšanās:

1. personām, kuras nav VALSTS pilsoņi;

2. pilsoņiem, kuriem (uz vēlēšanu dienu) pēc pilngadīgas personas statusa iegūšanas nav pagājuši pilni divi gadi;

3. pilsoņiem, kuri attiecīgajā rajonā pastāvīgi dzīvojuši mazāk par diviem gadiem;

4. pilsoņiem, kuri pēdējo divu gadu laikā, kopsummā vairāk par 200 kalendāra dienām, neatkarīgi no iemesla, dzīvojuši ārpus VALSTS teritorijas;

5. pilsoņiem, kuri pēdējo divu gadu laikā pārkāpuši «Likumu» un sodu izcietuši «Darba Iestādē»;

6. pilsoņiem, kuriem uz doto brīdi «Dzīves Vēsturē» ir „Sarkanais” vai „Zilais” «ALKO» indekss, „Melnais” «NIKO» indekss, vai kuri jebkad agrāk iegādājušies kādu citu narkotisko indi;

7. pilsoņiem, kuri, uz pieteikuma iesniegšanas dienu, «Likuma» noteiktajā kārtībā nav sagatavojušies atstāt savu pašreizējo darba vietu vai uzņēmējdarbību;

8. pilsoņiem, kuri bez attaisnojoša iemesla nav piedalījušies (balsojuši) iepriekšējās vēlēšanās.

Kandidātam jābūt kompetentam nozarē, kurā viņš apņemas strādāt, labi jāpārzina reālā situācija savā rajonā, jābūt gatavam pašaizliedzīgam darbam sava rajona iedzīvotāju labā. Kandidātu reģistrācija «Rajona Valdē» sākas 30 dienas pirms vēlēšanām un turpinās 15 dienas.

Pieteikties par kandidātu «Rajona Valdes» inspektora, «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta
un viņa palīga amatam, atļauts tikai pašam pilsonim, iesniedzot šādus dokumentus:

1. rakstisku pieteikumu par gatavību kandidēt konkrētā vēlēšanu sarakstā;

2. «Iedzīvotāju Reģistra» izdotu savas «Dzīves Vēstures» kopiju;

3. privātā vai ģimenes uzņēmuma, kurā nav algotu darbinieku, īpašniekam:

1) «Likumā» noteiktā kārtībā apstiprināta «Deklarācija» par savas ģimenes materiālo stāvokli;

2) «Likumā» noteiktā kārtībā noformēts «Līgums» par uzņēmuma nekavējošu un automātisku pāreju attiecīgo VALSTS institūciju nozīmēta „Pilnvarnieka”, (kas nedrīkst būt deputāta kandidāta ģimenes loceklis vai jebkuras pakāpes radinieks) pārvaldījumā, uz deputāta pilnvaru laiku (gadījumā ja kandidāts tiek ievēlēts).

4. jebkāda cita veida uzņēmuma, kurā nodarbināti algoti darbinieki, īpašniekam:

1) noteiktā kārtībā apstiprināta «Deklarācija» par savas ģimenes materiālo stāvokli;

2) uzņēmuma finansiālās darbības, juridisko saistību un naudas kustības «Valsts Bankas» kontā pārskats par pēdējiem diviem gadiem un stāvoklis uz doto brīdi;

3) noteiktā kārtībā noformēts un attiecīgo VALSTS institūciju apstiprināts «Lēmums» par uzņēmuma nekavējošu un automātisku pāreju attiecīgo VALSTS institūciju nozīmēta „Pilnvarnieka” (kas nedrīkst būt deputāta kandidāta ģimenes loceklis vai jebkuras pakāpes radinieks) pārvaldījumā, uz deputāta pilnvaru laiku (gadījumā ja kandidāts tiek ievēlēts).

«Rajona Valde» 5 dienu laikā:

1. izskata iesniegtos pieteikumus un par pieņemto lēmumu katram pretendentam sniedz rakstisku atbildi;

2. ja pretendents neatbilst «Likumā» noteiktajām deputāta kandidāta prasībām, viņa pieteikums tiek noraidīts un atbildē tiek norādīts atteikuma iemesls. «Rajona Valdes» lēmums ir galīgs un tiesā nav pārsūdzams.

3. pieņemto deputātu kandidātu sarakstu katra «Rajona Valdes» inspektora štata vietai un rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga vietai (sakārtotu pēc uzvārdiem alfabētiskā kārtībā) ne vēlāk kā 3 dienas pirms vēlēšanām publicē rajona avīzē.

Piedalīties vēlēšanās ir katra pilsoņa goda pienākums – VALSTS un katra rajona pašvaldība nodrošina (transports, mobilās vēlēšanu komisijas) tā izpildi. Vēlēšanas notiek ar elektroniskām balsošanas iekārtām, kas ar pašvaldību sakaru sistēmu pieslēgtas VALSTS centrālajam vēlēšanu serverim. Pilsonis var piedalīties vēlēšanās no jebkura VALSTS rajona vēlēšanu iecirkņa, bet balsot tikai par savas dzīvesvietas rajona deputātu kandidātiem.

Par cik visu deputātu kandidātu saraksts jau savlaicīgi bijis publicēts rajona avīzē, vēlētājam ieteicams ņemt sev līdz sarakstu, par ko vēlēt, lai paātrinātu pašu vēlēšanu procedūru.

Vēlēšanu procedūra ir sekojoša:

Pirmais etaps – vēlētāja identifikācija:

1. potenciālais vēlētājs ieiet vēlēšanu kabīnē un ievada vēlēšanu iekārtā savu «Personas Karti», kur tā tiek noskanēta, un automātiskais fotogrāfs vēlētāju nofotografē;

2. pilsonis tiek identificēts «Iedzīvotāju Reģistrā» un pārbaudīts, vai viņš ir tiesīgs piedalīties vēlēšanās;

3. ja vēlētājs tiek pielaists pie vēlēšanām, tad uz monitora izgaismojas viņa dzīvesvietas rajona nosaukums un deputātu kandidātu saraksts sekojošā kārtībā:

4. «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta kandidātu saraksts (alfabētiskā kārtībā);

5. «Rajona Valdē» ievēlamo inspektoru amatu saraksts un zem katra no tiem – pretendentu saraksts katram konkrētajam amatam (alfabētiskā kārtībā).

Otrais etaps – pati vēlēšanu procedūra:

1. „pārtinot” attiecīgā amata pretendentu sarakstu, vēlētājs izvēlas sev tīkamo kandidātu un „aizzīmē” to;

2. nospiež pogu «Vēlēt»;

3. izgaismojas indikators «Novēlēts» un var pāriet pie nākošā amata kandidāta saraksta;

4. augstākminētā kārtībā katrs vēlētājs izvēlas piecus «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta kandidātus un piecus visu «Rajona Valdes” inspektoru amatu kandidātus;

5. procesa beigās izgaismojas paziņojums „Pateicos par piedalīšanos vēlēšanās”, tiek atdota vēlētāja «Personas Karte» un izdruka, par kādiem kandidātiem vēlētājs ir nobalsojis («Iedzīvotāju Reģistrā» tiek fiksēta viņa piedalīšanās vēlēšanās).

Pie personām, kas sevi pieteikušas (vai arī to savlaicīgi paziņojuši viņu piederīgie) kā nespējīgus ierasties vēlēšanu iecirknī (slimība, invaliditāte u.t.t.) un kurus nav iespējams (vai nedrīkst) nogādāt vēlēšanu iecirknī ar pašvaldības transportu, vēlēšanu dienā ierodas mobilā vēlēšanu komisija trīs cilvēku sastāvā ar mobilo vēlēšanu aparatūru, kas apgādāta ar autonomo interneta pieslēgumu pie VALSTS centrālā vēlēšanu servera. Gadījumos, kad nav iespējama vēlētāja sejas fotografēšana (medicīniskie pārsēji u.t.t.), vēlēšanu komisijas locekļi pieaicina kādu no vēlētāja tuvākajiem ģimenes locekļiem apliecināt vēlētāja personību, papildus ievadot vēlēšanu aparātā arī savu «Personas Karti». Pati vēlēšanu procedūra ir tāda pati kā stacionārajos vēlēšanu punktos.

«Rajona Valdē» ievēlēts skaitās katrā konkrētā inspektora amata sarakstā visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais kandidāts. VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» rajona deputāta vietu iegūst visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais kandidāts, bet viņa palīga vietu ieņem otrais visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais kandidāts. Ievēlēto deputātu vārdi VALSTS televīzijā un radio pirmajā diapazonā tiek paziņoti 31. decembrī pulksten 23.00.

Vēlēšanu rezultāti katrā VALSTS rajonā (katrā sarakstā pirmie 10 visvairāk balsu saņēmušie), 01. janvārī (kas VALSTĪ ir brīvdiena) tiek publicēti attiecīgā rajona avīzē, kuru visās rajona pasta nodaļās piegādā līdz pulksten 6:00 no rīta, bet pilns vēlēšanu rezultātu saraksts apskatāms «Rajona Valdē» no 02. līdz 10. janvārim.

Ievēlētie deputāti uz savu pirmo sēdi ierodas 02. janvārī pulksten 12:00:

1. «Rajona Valdē» ievēlētie inspektori – «Rajona Valdes» telpās;

2. «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs – «Valsts Kancelejā» (galvaspilsētā).

«Rajona Valdes» inspektors ir pilnībā atbildīgs savu vēlētāju priekšā – zaudējot sava rajona vēlētāju uzticību, viņš tiek atsaukts un viņu nomaina attiecīgajā vēlēšanu sarakstā nākošais visvairāk balsu ieguvušais kandidāts. Konkrētais inspektors tiek atsaukts ar «Rajona Valdes» vadītāja „Rīkojumu”, ja 3 mēnešu laikā «Rajona Valdē» saņemtas rakstiskas viņa atsaukšanas prasības, kuru skaits pārsniedz 75% no par attiecīgo ierēdni vēlēšanās nodoto balsu skaita.
«Rajona Valdes» vadītājs var tikt atsaukts, ja VALSTS pārvaldes «Pašvaldību Kabinetā» trīs mēnešu laikā saņemtas rakstiskas viņa atsaukšanas prasības, kuru skaits pārsniedz 75% no par attiecīgo ierēdni vēlēšanās nodoto balsu skaita.

Arī «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs ir pilnībā atbildīgi savu vēlētāju priekšā – zaudējot sava rajona vēlētāju uzticību, deputāts tiek atsaukts un viņu nomaina deputāta palīgs. Deputāta palīga vietu ieņem vēlēšanu sarakstā nākošais visvairāk balsu ieguvušais deputāta kandidāts.
«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts tiek atsaukts ar Valsts Prezidenta „Rīkojumu”, ja 3 mēnešu laikā Valsts Prezidenta kanceleja saņēmusi rakstiskas konkrētā deputāta atsaukšanas prasības, kuru skaits pārsniedz 75% no par viņu balsojušo vēlētāju skaita. Valsts Prezidentu var atsaukt tikai «Likumā» noteiktajā kārtība – izsludinot vispārēju iedzīvotāju aptauju (referendumu).

Beidzoties ievēlētā deputāta pilnvaru laikam, veic atkārtotu viņa ģimenes materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu, apstiprināšanu. Pēc tam bijušais inspektors vai deputāts atgriežas savā iepriekšējā darba vietā vai atkal pārņem sava, uz laiku pilnvarnieka pārvaldījumā nodotā, uzņēmuma vadību.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 1081
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Statistika