Sākums » Raksti » Aisberga arhīvs » "ZET" Valsts

16. nodaļa.

http://www.aisbergs.lv/?p=3677

 

16. nodaļa.

●.«ZET» VALSTS.● 10.12.2008

 

16. nodaļa. VALSTS rajona izpildvara

01.05.2011.

.

Saskaņā ar VALSTS teritorijas nosacīto iedalījumu rajonos, katra rajona administratīvajā centrā atrodas «Rajona Valde», kurā strādā rajona pilsoņu ievēlēti deputāti (inspektori). «Rajona Valdes» inspektorus ievēl uz diviem gadiem. Atkārtota bijušā inspektora ievēlēšana atļauta tikai pēc četru gadu intervāla.

«Rajona Valde» ir konkrētās VALSTS teritorijas daļas un tajā dzīvojošo iedzīvotāju pašpārvaldes struktūrvienība, kas veic savas teritorijas un tās infrastruktūras apsaimniekošanas funkcijas, risina iedzīvotāju sociālās un sadzīves problēmas, sniedz atbalstu „nepilnajām” un daudzbērnu ģimenēm, organizē un atbalsta saimniecisko un sabiedrisko darbību, veicina ģimenes saimniecību un ģimenes uzņēmumu dibināšanu un darbību, izskata un izsniedz atļaujas uzņēmējdarbības, ar algotām darba vietām, izveidošanai, kā arī organizē un atbalsta kultūras un sporta pasākumus.

«Rajona Valdes» inspektoru, kā arī viņu „biroju” darbinieku kompetence un amata pienākumi, tiesības un atbildība ir stingri reglamentēti un viņu darbību «Likuma» ietvaros kontrolē «Valsts Pārvaldes» auditori.

«Rajona Valde» aktīvi realizē savas likumdošanas iniciatīvas tiesības: ar sava rajona «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta starpniecību, iesniedzot attiecīgus priekšlikumus «Tautas Pārstāvju Palātai» un 30 kalendāra dienu laikā saņemot rakstisku, Valsts Prezidenta parakstītu, atbildi par šajā jautājumā pieņemto lēmumu.

«Rajona Valde» iekasē no iedzīvotājiem «Likumā» noteiktos nodokļus un ieskaita tos VALSTS budžetā, kā arī plāno un saimnieciski izmanto savam rajonam atvēlēto VALSTS budžeta daļu.

Būt par «Rajona Valdes» inspektoru ir goda pilns un atbildīgs darbs sava rajona iedzīvotāju labā, kas nedod viņam nekādu personīgu labumu, izņemot «Likumā» noteikto darba algu, kas bieži vien ir zemāka par iepriekšējo darba algu vai ienākumiem no bijušās uzņēmējdarbības.

«Rajona Valdes» struktūra ir sekojoša:

Atkarībā no ģeogrāfiskā stāvokļa VALSTĪ, iedzīvotāju skaita rajonā, rūpniecisko objektu klātbūtnes, lauksaimnieciskās ražošanas iespējām un citiem specifiskiem faktoriem, «Rajona Valdes» inspektoru skaits un viņu kontrolētās nozares, katrā rajonā var būt atšķirīgas, bet «Likumā» katram VALSTS rajonam noteiktie, ir:

1. «Rajona Valdes» vadītājs un viņa vietnieks;

2. «Dzīvokļu un komunālās saimniecības» inspektors;

3. «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors;

4. «Veselības aizsardzības iestāžu» inspektors;

5. «Mācību iestāžu» inspektors;

6. «Energoapgādes» inspektors;

7. «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības kontroles» inspektors;

8. «Lauksaimniecības» inspektors (rajonos, kuros iespējama lauksaimnieciskā ražošana);

9. «Ceļu un transporta» inspektors;

10. «Ieņēmumu dienesta» inspektors;

11. «Sabiedrisko darbu» inspektors;

12. «Tirdzniecības iestāžu» inspektors;

13. «Kultūras un sporta iestāžu» inspektors;

14. «Zemes dienesta un celtniecības» inspektors;

15. «Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors;

16. «Ostas» inspektors (ja rajona teritorijā ir jūras, ezera vai upju osta).

«Rajona Valdes» vadītājs un viņa vietnieks algotu darbu strādā tikai «Rajona Valdē», viņu darba laiks nav normēts un alga noteikta 3,5 «Limitu» apmērā katram. Arī inspektori algotu darbu strādā tikai «Rajona Valdē», viņu darba laiks nav normēts un alga noteikta 3,0 «Limitu» apmērā.

Katra inspektora pakļautībā ir „birojs” – neliels skaits attiecīgās nozares profesionālu speciālistu (kas pamatā ir no attiecīgās nozares deputātu kandidātu saraksta). Darbinieku skaits katra inspektora „birojā” ir stingri diferencēts atbilstoši attiecīgā rajona ģeogrāfiskā stāvokļa, iedzīvotāju skaita, rūpniecisko objektu klātbūtnes, lauksaimniecības attīstības un citiem specifiskiem faktoriem.

«Biroju» darbinieki algotu darbu strādā tikai «Rajona Valdē», viņu darba laiks ir normēts (8 darba stundas piecas dienas nedēļā) un alga noteikta 2,0 «Limitu» apmērā.

Katram inspektoram, rajona apdzīvotajās vietās, var būt noteikts skaits, oficiāli noformētu ārštata palīgu, kas šo darbu veic sabiedriskā kārtā, bet darba algu «Rajona Valdē» nesaņem.

Kategorija: "ZET" Valsts | Pievienoja: Janis_A (30.Apr.2011)
Skatījumu skaits: 827
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Pieteikšanās

Informaģentūra
TAUTASFORUMS
INFOWARS
ABOVE TOP SECRET
NATURALNEWS
GLOBALRESEARCH
DRUDGE REPORT
ECOCOLLAPS
PLANETA-MOJA
EARTH CHRONICLES
Statistika